Strzelanie o tytuł Króla 3-Majowego w Bractwie Chodzieskim

Strzelanie o tytuł Króla 3-Majowego w Bractwie ChodzieskimTegoroczne uroczyste strzelanie o tytuł Króla 3-Majowego w Bractwie Chodzieskim odbyło się w pierwszą sobotę maja na Strzelnicy w Studzieńcu. Otwarcia i powitania przybyłych dokonał nowo wybrany prezes Bractwa Strzeleckiego brat Edmund Laskowski, który jednocześnie podziękował bratu Hieronimowi Dregerowi inicjatorowi odrodzenia BS w 1998 roku i dotychczasowemu prezesowi– obecnie prezesowi honorowemu - za wszystko co uczynił dla kultywowania tradycji strzeleckich i naszej Małej Ojczyzny.

Strzelanie poprowadził brat Krzysztof Senger – strzelmistrz. Strzeleckie współzawodnictwo przyniosło następujące rezultaty: Królem 3-Majowym został brat Bolesław Łabój, I Rycerzem brat Piotr Nowacki, II Rycerzem brat Ryszard Poznański.
Tarcze sponsorów: w strzelaniu do Tarczy Starosty Chodzieskiego zwyciężył również brat B. Dreger, 2.m. zajął P. Nowacki, a 3.m. R. Poznański. Puchary w imieniu Starosty wręczył Wojciech Burzyński – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego. Do Tarczy Burmistrza Miasta Chodzieży zwyciężył brat Bogdan Dreger, 2.m. zajął brat E. Laskowski,
a 3.m. R. Poznański. Puchary wręczył Ryszard Poznański – radny Rady Miejskiej.
W strzelaniu do Kura najbardziej poszczęściło się bratu H. Dregerowi, drugi był brat Jerzy Tarkowski, a trzeci brat Kazimierz Kobierski.

Kolejne spotkanie Chodzieskiego Bractwa z okazji wyboru nowego Króla Zielonoświątkowego i 25-lecia współpracy Miasta Chodzież z Nottuln - już za nie cały miesiąc.

J. T.
63,987 unikalne wizyty