Strzelanie z okazji 20-lecia reaktywacji Bractwa Strzeleckiego oraz o tytuł Króla z okazji Zielonych Świąt, które odbyło się 10 czerwca 2018 r.

Strzelanie z okazji 20-lecia reaktywacji Bractwa Strzeleckiego oraz o tytuł Króla z okazji Zielonych Świąt, które odbyło się 10 czerwca 2018 r.Rano po śniadaniu wydanym przez ustępującego Króla Zielonoświątkowego członkowie Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży udali się na mszę do kościoła p.w. św. Floriana przy dźwiękach marsza granego przez Chodzieską Orkiestrę, która również uświetniła swą muzyką mszę oraz powrót na miejsce porannego spotkania. Potem odbyła się zbiórka na Strzelnicy w Studzieńcu gdzie powitano Braci Kurkowych i przybyłych Gości - Przedstawicieli miejscowych samorządów oraz delegacje z bratnich Bractw Kurkowych i z Zarządu Okręgu Poznańskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Najbardziej zasłużonym Braciom zostały wręczone medale i krzyże brackie, a wszyscy otrzymali jubileuszową odznakę 20-lecia Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży. Przy słonecznej pogodzie i w miłej atmosferze obchodów kolejnego odrodzenia chodzieskiego Bractwa odbyło się zielonoświątkowe strzelanie, gdzie królował Prezes Bractwa Edward Laskowski.

- Jerzy Tarkowski


KLIKNIJ TUTAJ BY ZOBACZYĆ GALERIĘ

63,985 unikalne wizyty