Zielonoświątkowe strzelanie w chodzieskim Bractwie.

NEWSW tradycji kurkowych bractw strzeleckich najważniejsze z corocznych strzelań to strzelanie o tytuł Króla z okazji Zielonych Świąt, które w Bractwie Strzeleckim Chodzież odbyło się w niedzielę 16 bm. na strzelnicy w Studzieńcu. Spotkanie z tej okazji rozpoczęto śniadaniem, po którym uczestniczono we mszy św. w kościele św. Floriana.W samo południe rozpoczęto rywalizację na strzelnicy, gdzie podczas strzelań do Tarczy Królewskiej wyłoniono tegorocznego króla, którym ponownie został Edward Laskowski, natomiast I Rycerzem został Jacek Gursz, a II Rycerzem Kazimierz Kobierski.

Następnie odbyło się strzelanie do kolejnych tarczy:
tarcza Burmistrza Chodzieży - na I m. uplasował się Marek Piotrowski, II m. zajął Kamil Kobierski, III m. zajął E. Laskowski;
tarcza Jenox-u - I m. J. Gursz, II m. Bogdan Dreger, III m. Ryszard Poznański;
tarcza Ekoflex-u - I m. B. Dreger, II m. E. Laskowski, III m. Kamil Kobierski;
tarcza Kamila i Krystiana - I m. J. Gursz, II m. E. Laskowski, III m. R. Poznański.

Ostatnia konkurencja to strzelanie do Kura i tutaj najwięcej szczęścia mieli: Edmund Kaczmarek, któremu ta sztuka się udała, a za nim uplasował się Piotr Nowacki, na trzecim miejscu znalazł się M. Piotrowski. Całość strzelań przeprowadził strzelmistrz Bractwa Krzysztof Senger.

Na zakończenie odbyła się dekoracja Króla Zielonoświątkowego, który do przyszłych strzelań w 2020 roku będzie nosił tradycyjny medalion wykonany na wzór przedwojennego. Pozostałym zwycięzcom w strzelaniach do poszczególnych tarczy wręczono pamiątkowe puchary i symboliczne nagrody. Wieczorem odbył się tradycyjny raut bracki.

Śmiało można powiedzieć, że kolejne strzelanie odbyło się w myśl zawołania brackiego: „Trwajmy dla ozdoby naszych miast i na chwałę wspaniałych polskich tradycji Bractw Strzeleckich”.

J. Tarkowski63,967 unikalne wizyty