Jubileuszowy Rok 2014 w chodzieskim Bractwie Strzeleckim.

Jubileuszowy Rok 2014 w chodzieskim Bractwie Strzeleckim. Chodzieskie Bractwo Strzeleckie na swym Walnym Zebraniu w dniu 14 marca wybrało nowy Zarząd, którego Prezesem nadal jest Hieronim Dreger, a członkami Zarządu są: Ryszard Poznański, Krzysztof Senger, Piotr Piechocki, Piotr Nowacki, Przemysław Tarkowski, Edward Laskowski oraz Kazimierz Kobierski, Andrzej Marciniak i Jerzy Tarkowski. Wybrano poza tym Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym jest Jerzy Cieślik, Sąd Honorowy, którym kieruje Antoni Wysocki oraz Delegatów na Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich w Poznaniu (mandat Delegata ważny jest trzy lata). Mottem działania Bractw Strzeleckich jest powiedzenie: „ Trwajmy dla ozdoby naszych miast i na chwałę wspaniałych polskich tradycji Bractw Strzeleckich” co pięknie wpisuje się w 580-lecie lokacji Miasta oraz przypadającą w tym roku 260 rocznicę powstania Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży.

Ustalono również tzw. strzelania w 2014r. – pierwsze „Trzeciomajowe” zaplanowano na 26 kwietnia, „Królewskie” – 1 czerwca i „Żniwne” – 6 września. Poza tym chodziescy bracia kurkowi będą w tym roku organizatorami Turnieju Strzeleckiego o „Szablę Starosty Chodzieskiego”, który odbędzie się podczas Dożynek Powiatowych.

J. Tarkowski
66,382 unikalne wizyty