Bractwo Strzeleckie rozliczyło 2014 rok

Bractwo Strzeleckie rozliczyło 2014 rok20 bm. odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze Członków Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży, na którym rozliczono działalność w 2014 roku – roku Jubileuszu 580 – lecia nadania praw miejskich Chodzieży i 260 – lecia powstania Bractwa.
Prezes Hieronim Dreger złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Bractwa,
a Strzelmistrz Krzysztof Senger szczegółowo omówił imprezy strzeleckie jakie odbyły się
w ubiegłym roku. Zebrani wysłuchali sprawozdań: Skarbnika o stanie finansowym BS, Sądu Honorowego i Komisji Rewizyjnej, która wystąpiła o udzielenie absolutorium dla Zarządu
za rok ubiegły – propozycję jednogłośnie zatwierdziło Walne. Poza tym przyjęto harmonogram tradycyjnych strzelań na Strzelnicy w Studzieńcu w bieżącym roku: 3-Majowe, Królewskie – 31 maja i Żniwne – 12 września. Podczas dyskusji omówiono najbardziej żywotne sprawy dot. aktualnej działalności i przyszłości Bractwa.
W związku z XVIII Europejskim Spotkaniem Historycznych Strzelców (inaczej zwane Europejskim Spotkaniem Bractw Kurkowych), które odbędzie się w sierpniu w Peine
w Niemczech - chodzieskie Bractwo organizuje wyjazd grupy swoich Członków. Spotkania odbywają się co trzy lata i są największym świętem wszystkich braci kurkowych. Ostatnie siedemnaste odbyło się w Tucholi w 2012 roku, a Europejskim Królem został Holender. Strzelanie o tytuł Europejskiego Króla Strzelców Historycznych zajmuje podczas Europejskich Spotkań szczególne, najważniejsze miejsce. W czasie XIV Europejskiego Spotkania SH, które odbywało się w 2003 roku w finałowym strzelaniu o Tytuł Europejskiego Króla Strzelców Historycznych zwyciężył Polak - Roman Rybacki
z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Rawicza. Podczas XV Spotkań tytuł Europejskiego Króla Strzelców zdobył również Polak - Tadeusz Żyła z Pszczyny. Najbardziej widowiskowy punkt programu to wielka parada Europejskich Historycznych Bractw Strzeleckich. Należy wyjaśnić, że każdorazowo wszystkie Bractwa powiatu chodzieskiego na tych europejskich spotkaniach występują ze sztandarem Chodzieży i swoją tarczą – w myśl motta: „Trwajmy dla ozdoby naszych miast i na chwałę wspaniałych polskich tradycji Bractw Strzeleckich”.

Jerzy Tarkowski – 21.02.2015r.
63,979 unikalne wizyty