Król Zielonoświątkowy wybrany zgodnie z tradycją.

Król Zielonoświątkowy wybrany zgodnie z tradycją.W ostatnią niedzielę maja Członkowie Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży spotkali się by uczestniczyć w jednej z najważniejszych tradycji strzeleckich o tytuł króla zielonoświątkowego. Spotkanie rozpoczęto śniadaniem w restauracji „Wielkopolanka”, skąd następnie przemaszerowano wraz z orkiestrą do kościoła p.w. św. Floriana na mszę św. w intencji zmarłych i żyjących Braci oraz ich rodzin. Uroczyste strzelanie o tytuł Króla Bractwa Strzeleckiego odbyło się na strzelnicy w Studzieńcu. Ustępującym Królem Zielonoświątkowym z 2014 roku był Stanisław Streich. Zwycięzcą w strzelaniu do Tarczy Królewskiej i Zielonoświątkowym Królem 2015 roku został Alfons Hemerling, natomiast I Rycerzem - Marek Piotrowski, a II Rycerzem - Przemysław Tarkowski. Król otrzymał przysługujące Mu insygnia królewskie w postaci tzw. łańcucha królewskiego, a Rycerze stosowne odznaki.

A oto wyniki strzelań do tarczy Sponsorów:
- tarcza firmy Europol Meble w Podaninie: I m. Mikołaj Dreger, II m. Edward Laskowski, III m. Piotr Nowacki;
- tarcza Agencji PZU E. Laskowski: I m. Andrzej Marciniak, II m. Bogdan Dreger, III m. Dawid Hulida
- tarcza firmy Trans AM: I m. Kazimierz Kobierski, II m. Krzysztof Senger, III m. Mikołaj Dreger; tarcza Pań i Młodzieży: I m. Alina Marciniak, II m. Kasper Jachim, III m. Beata Marciniak. Turniej z broni pneumatycznej w kategorii dziewczynek wygrała Marysia Dreger, II m. zajęła Ola Bukowińska, a III m. zajęła Agatka Białczyk. W kategorii chłopców zwyciężył Adam Sałata, II m. zajął Kasper Jachim, a III m. Mateusz Białczyk.

W strzelaniu do kura najwięcej szczęścia miał Romuald Białczyk, któremu już w drugiej kolejce udało się zestrzelić symbolicznego kura, II m. zajął Hieronim Dreger, a III m. Piotr Nowacki.

J.Tarkowski
63,991 unikalne wizyty