Chodziescy Bracia Kurkowi w Niemczech.

Chodziescy Bracia Kurkowi w Niemczech. W niemieckim mieście Peine koło Hanoweru w dniach 28 – 29 sierpnia 2015r. odbyły się
18. Spotkania Strzelców Historycznych. Polskę reprezentowało 51 bractw, w tym trzy
z powiatu chodzieskiego: BS Chodzież, BK Margonin i BK Szamocin – razem blisko 40. osób. Gospodarzami i organizatorami 18. Spotkania byli Strzelcy bractwa kurkowego
z miasta i powiatu Peine, a ich hasłem była zapowiedź: „Podobnie jak podczas poprzednich siedemnastu spotkań, pragniemy nasze święto spędzić z przyjaciółmi i wśród przyjaciół.” Peine to miasto i niezależna gmina oraz powiat położone w Dolnej Saksonii w Niemczech. Miasto, założone zostało w 1220 roku, obecnie ma około 50 tys. mieszkańców.
Europejskie Bractwa są zrzeszone w EGS - czyli w Europejskiej Wspólnocie Historycznych Strzelców, która zawiaduje federacjami oraz związkami strzeleckimi w Europie. Wysokie funkcje w EGS pełnią również Polacy: Andrzej Wegner z KBS Tuchola jest wiceprezydentem, a Paweł Przychodniak z KBS Czarnków jest Sekretarzem V Regionu EGS (stoi na jego czele).

Pierwszego dnia w godzinach popołudniowych odbyło się na Rynku uroczyste otwarcie 18. Europejskich Spotkań oraz wieczór Europejskich Spotkań, pt. „Serdecznie witamy w Peine”. W sobotę z kolei odbyły się strzelania eliminacyjne o tytuł „Europejskiego Króla Strzelców
i Króla Młodzieżowego” z udziałem blisko 700 strzelców z całej Europy. W tych zawodach strzeleckich brali również udział królowie z chodzieskich bractw. Europejskim Królem został Josef Lohninger z Austrii, a Dirk Mikołajczak z Niemiec – zdobył tytuł księcia.
W niedzielę dnia trzeciego odbyła się wielka parada bractw strzeleckich ulicami miasta Peine (ok. 3,0 km), w której wzięło udział około dziesięć tysięcy uczestników i olbrzymiej publiczności zgromadzonej wzdłuż trasy przemarszu. Godne podkreślenia jest serdeczne przyjęcie z jakie okazywali nam przez cały czas mieszkańcy Peine, a szczególnie podczas zorganizowanego przemarszu.

Jednocześnie należy powiedzieć, że to największe święto Europejskich Bractw Strzeleckich upłynęło zgodnie z zapowiedzią w prawdziwie przyjacielskiej atmosferze. Następne dziewiętnaste Spotkanie w 2018 roku zaplanowane jest w m. Leudal w Holandii.

Jerzy Tarkowski
63,983 unikalne wizyty