Strzelanie z okazji Zielonych Świąt

Strzelanie z okazji Zielonych Świąt
ZARZĄD
BRACTWA STRZELECKIEGO
W CHODZIEŻY


ZAPRASZA


na uroczyste strzelanie o tytuł
Króla Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży,
które odbędzie się dnia 22.05.2016r.
z okazji
Zielonych Świąt


Program uroczystości:
godz. 10.00 - msza św. w intencji zmarłych Braci oraz obecnych i ich rodzin w kościele św. Floriana w Chodzieży.
godz. 12.00 - zbiórka na strzelnicy w Studzieńcu, powitanie zaproszonych gości i przedstawicieli z innych Bractw.
godz. 12.30 – rozpoczęcie strzelań do:
1. Tarczy Królewskiej - Bracia Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży.
2. Tarczy Sponsorów:
- Tarcza firmy Europol Meble w Podaninie,
- Tarcza Agencji PZU Edwarda Laskowskiego,
- Tarcza Burmistrza Miasta Chodzieży,
- Tarcza Pań i Młodzieży.
3. Turniej z broni pneumatycznej dla dzieci.
4. Strzelanie do Kura.
godz. 16.30 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.


Strzelnica Brata Krzysztofa Senger na której odbędą się strzelania dopuszczona jest do strzelań na podstawie decyzji administracyjnej.


„Trwajmy dla ozdoby naszych miast i na chwałę wspaniałych polskich tradycji Bractw Strzeleckich”

Strzelanie pod patronatem Burmistrza Miasta Chodzieży

ZOBACZ ZDJĘCIA

Chodziescy Bracia Kurkowi w Niemczech.

Chodziescy Bracia Kurkowi w Niemczech. W niemieckim mieście Peine koło Hanoweru w dniach 28 – 29 sierpnia 2015r. odbyły się
18. Spotkania Strzelców Historycznych. Polskę reprezentowało 51 bractw, w tym trzy
z powiatu chodzieskiego: BS Chodzież, BK Margonin i BK Szamocin – razem blisko 40. osób. Gospodarzami i organizatorami 18. Spotkania byli Strzelcy bractwa kurkowego
z miasta i powiatu Peine, a ich hasłem była zapowiedź: „Podobnie jak podczas poprzednich siedemnastu spotkań, pragniemy nasze święto spędzić z przyjaciółmi i wśród przyjaciół.” Peine to miasto i niezależna gmina oraz powiat położone w Dolnej Saksonii w Niemczech. Miasto, założone zostało w 1220 roku, obecnie ma około 50 tys. mieszkańców.
Europejskie Bractwa są zrzeszone w EGS - czyli w Europejskiej Wspólnocie Historycznych Strzelców, która zawiaduje federacjami oraz związkami strzeleckimi w Europie. Wysokie funkcje w EGS pełnią również Polacy: Andrzej Wegner z KBS Tuchola jest wiceprezydentem, a Paweł Przychodniak z KBS Czarnków jest Sekretarzem V Regionu EGS (stoi na jego czele).

Pierwszego dnia w godzinach popołudniowych odbyło się na Rynku uroczyste otwarcie 18. Europejskich Spotkań oraz wieczór Europejskich Spotkań, pt. „Serdecznie witamy w Peine”. W sobotę z kolei odbyły się strzelania eliminacyjne o tytuł „Europejskiego Króla Strzelców
i Króla Młodzieżowego” z udziałem blisko 700 strzelców z całej Europy. W tych zawodach strzeleckich brali również udział królowie z chodzieskich bractw. Europejskim Królem został Josef Lohninger z Austrii, a Dirk Mikołajczak z Niemiec – zdobył tytuł księcia.
W niedzielę dnia trzeciego odbyła się wielka parada bractw strzeleckich ulicami miasta Peine (ok. 3,0 km), w której wzięło udział około dziesięć tysięcy uczestników i olbrzymiej publiczności zgromadzonej wzdłuż trasy przemarszu. Godne podkreślenia jest serdeczne przyjęcie z jakie okazywali nam przez cały czas mieszkańcy Peine, a szczególnie podczas zorganizowanego przemarszu.

Jednocześnie należy powiedzieć, że to największe święto Europejskich Bractw Strzeleckich upłynęło zgodnie z zapowiedzią w prawdziwie przyjacielskiej atmosferze. Następne dziewiętnaste Spotkanie w 2018 roku zaplanowane jest w m. Leudal w Holandii.

Jerzy Tarkowski

Król Zielonoświątkowy wybrany zgodnie z tradycją.

Król Zielonoświątkowy wybrany zgodnie z tradycją.W ostatnią niedzielę maja Członkowie Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży spotkali się by uczestniczyć w jednej z najważniejszych tradycji strzeleckich o tytuł króla zielonoświątkowego. Spotkanie rozpoczęto śniadaniem w restauracji „Wielkopolanka”, skąd następnie przemaszerowano wraz z orkiestrą do kościoła p.w. św. Floriana na mszę św. w intencji zmarłych i żyjących Braci oraz ich rodzin. Uroczyste strzelanie o tytuł Króla Bractwa Strzeleckiego odbyło się na strzelnicy w Studzieńcu. Ustępującym Królem Zielonoświątkowym z 2014 roku był Stanisław Streich. Zwycięzcą w strzelaniu do Tarczy Królewskiej i Zielonoświątkowym Królem 2015 roku został Alfons Hemerling, natomiast I Rycerzem - Marek Piotrowski, a II Rycerzem - Przemysław Tarkowski. Król otrzymał przysługujące Mu insygnia królewskie w postaci tzw. łańcucha królewskiego, a Rycerze stosowne odznaki.

A oto wyniki strzelań do tarczy Sponsorów:
- tarcza firmy Europol Meble w Podaninie: I m. Mikołaj Dreger, II m. Edward Laskowski, III m. Piotr Nowacki;
- tarcza Agencji PZU E. Laskowski: I m. Andrzej Marciniak, II m. Bogdan Dreger, III m. Dawid Hulida
- tarcza firmy Trans AM: I m. Kazimierz Kobierski, II m. Krzysztof Senger, III m. Mikołaj Dreger; tarcza Pań i Młodzieży: I m. Alina Marciniak, II m. Kasper Jachim, III m. Beata Marciniak. Turniej z broni pneumatycznej w kategorii dziewczynek wygrała Marysia Dreger, II m. zajęła Ola Bukowińska, a III m. zajęła Agatka Białczyk. W kategorii chłopców zwyciężył Adam Sałata, II m. zajął Kasper Jachim, a III m. Mateusz Białczyk.

W strzelaniu do kura najwięcej szczęścia miał Romuald Białczyk, któremu już w drugiej kolejce udało się zestrzelić symbolicznego kura, II m. zajął Hieronim Dreger, a III m. Piotr Nowacki.

J.Tarkowski

Bractwo Strzeleckie ma nowego KRÓLA 3 – Majowego!

Bractwo Strzeleckie ma nowego KRÓLA 3 – Majowego! W ostatnią sobotę kwietnia w samo południe odbyło się uroczyste strzelanie o tytuł Króla 3 - Majowego Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży.
Wcześniej na bracką strzelnicę przybyła ponad 70-osobowa grupa młodych Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej aby zgłębić tajemnice Bractwa Kurkowego. Członkowie B.S. bardzo życzliwie przyjęli miłych Gości, którzy mieli okazję poznać historię i współczesność chodzieskiego bractwa. Poza tym odbył się turniej strzelecki, a uczestnicy o najcelniejszym oku otrzymali na pamiątkę stosowne dyplomy. Na zakończenie młodzież z TMZCH stanęła na zbiórce ze strzelcami z B.S., którzy zaczynali 3 – Majową rywalizację.
Przy pięknej słonecznej pogodzie odbyło się tradycyjne strzelanie o tytuł Króla. Najlepszym okazał się Kazimierz Kobierski, który został Królem 3 – Majowym, I Rycerzem został Bogdan Dreger, a II Rycerzem Edward Laskowski.
Wyniki do tarczy Sponsorów były następujące: - Tarcza Krystyny i Romualda Białczyk: I m. Ryszard Poznański, II m. Kazimierz Kobierski, III m. Dawid Hulida; - Tarcza P.T.S Cerplast: I m. Andrzej Marciniak, II m. Dawid Hulida, III m. Krzysztof Senger; Tarcza Firmy Hubertus – dzik w przebiegu: I m. Dawid Hulida; II m. Mikołaj Dreger, III m. Bogdan Dreger; Tarcza Pań i Młodzieży: I m. Beata Marciniak, II m. Julia Gembiak, III m. Maria Marciniak. Kura zestrzelił Dawid Dreger (I m.), II m. zajął Marek Piotrowski, a III m. Romuald Białczyk. W strzelaniu z wiatrówki w kategorii chłopcy – najlepszym okazał się Maciej Świerczyński, II m. zajął Adam Sałata, a III m. Hubert Kmiotek. Z kolei wśród dziewczynek najlepszą była: Aleksandra Bukowińska, II m. zajęła Agata Białczyk, a na III m. uplasowała się Wiktoria Szymczak.
Zwycięzcy otrzymali na pamiątkę pięknie wykonane tarcze z efektami strzelań oraz puchary (od I m. do III m.), dla najmłodszych były również nagrody rzeczowe.
J.Tarkowski

Bractwo Strzeleckie rozliczyło 2014 rok

Bractwo Strzeleckie rozliczyło 2014 rok20 bm. odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze Członków Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży, na którym rozliczono działalność w 2014 roku – roku Jubileuszu 580 – lecia nadania praw miejskich Chodzieży i 260 – lecia powstania Bractwa.
Prezes Hieronim Dreger złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Bractwa,
a Strzelmistrz Krzysztof Senger szczegółowo omówił imprezy strzeleckie jakie odbyły się
w ubiegłym roku. Zebrani wysłuchali sprawozdań: Skarbnika o stanie finansowym BS, Sądu Honorowego i Komisji Rewizyjnej, która wystąpiła o udzielenie absolutorium dla Zarządu
za rok ubiegły – propozycję jednogłośnie zatwierdziło Walne. Poza tym przyjęto harmonogram tradycyjnych strzelań na Strzelnicy w Studzieńcu w bieżącym roku: 3-Majowe, Królewskie – 31 maja i Żniwne – 12 września. Podczas dyskusji omówiono najbardziej żywotne sprawy dot. aktualnej działalności i przyszłości Bractwa.
W związku z XVIII Europejskim Spotkaniem Historycznych Strzelców (inaczej zwane Europejskim Spotkaniem Bractw Kurkowych), które odbędzie się w sierpniu w Peine
w Niemczech - chodzieskie Bractwo organizuje wyjazd grupy swoich Członków. Spotkania odbywają się co trzy lata i są największym świętem wszystkich braci kurkowych. Ostatnie siedemnaste odbyło się w Tucholi w 2012 roku, a Europejskim Królem został Holender. Strzelanie o tytuł Europejskiego Króla Strzelców Historycznych zajmuje podczas Europejskich Spotkań szczególne, najważniejsze miejsce. W czasie XIV Europejskiego Spotkania SH, które odbywało się w 2003 roku w finałowym strzelaniu o Tytuł Europejskiego Króla Strzelców Historycznych zwyciężył Polak - Roman Rybacki
z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Rawicza. Podczas XV Spotkań tytuł Europejskiego Króla Strzelców zdobył również Polak - Tadeusz Żyła z Pszczyny. Najbardziej widowiskowy punkt programu to wielka parada Europejskich Historycznych Bractw Strzeleckich. Należy wyjaśnić, że każdorazowo wszystkie Bractwa powiatu chodzieskiego na tych europejskich spotkaniach występują ze sztandarem Chodzieży i swoją tarczą – w myśl motta: „Trwajmy dla ozdoby naszych miast i na chwałę wspaniałych polskich tradycji Bractw Strzeleckich”.

Jerzy Tarkowski – 21.02.2015r.

STRZELANIE ŻNIWNE 2014 + SZABLA STAROSTY

STRZELANIE ŻNIWNE 2014 + SZABLA STAROSTY
ZARZĄD
BRACTWA STRZELECKIEGO
W CHODZIEŻY
ZAPRASZA
na uroczyste strzelanie o
Szablę Starosty Chodzieskiego
oraz o tytuł
Króla Żniwnego
Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży,
które odbędzie się dnia 13.09.2014 r.Program uroczystości:
godz. 10.00 - zbiórka na strzelnicy w Studzieńcu, powitanie zaproszonych gości i przedstawicieli z innych Bractw.

godz. 10.30 - rozpoczęcie strzelań:
1. Do Tarczy Jubileuszowej z okazji 580-lecia nadania miastu Chodzieży praw miejskich i 260-lecia powstania Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży – wszyscy chętni,
2. Do Tarczy Króla Żniwnego - Bracia Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży,
3. O Szablę Starosty Chodzieskiego - Bracia Bractw Strzeleckich Powiatu Chodzieskiego,
4. Do Tarcz Sponsorów:
- Tarcza Firmy EKOFLEX sp. z o.o. w Chodzieży,
- Tarcza Urodzinowa Ewy i Marka Piotrowskich,
- Tarcza Urodzinowa Brata Jerzego Cieślika.
5. Turniej z broni pneumatycznej dla dzieci i młodzieży.
6. Strzelanie do Kura.

godz. 16.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
66,397 unikalne wizyty