Powitanie

"TRWAJMY DLA OZDOBY NASZYCH MIAST I NA CHWAŁĘ WSPANIAŁYCH POLSKICH TRADYCJI BRACTW STRZELECKICH"

Zielonoświątkowe strzelanie w chodzieskim Bractwie.

NEWSW tradycji kurkowych bractw strzeleckich najważniejsze z corocznych strzelań to strzelanie o tytuł Króla z okazji Zielonych Świąt, które w Bractwie Strzeleckim Chodzież odbyło się w niedzielę 16 bm. na strzelnicy w Studzieńcu. Spotkanie z tej okazji rozpoczęto śniadaniem, po którym uczestniczono we mszy św. w kościele św. Floriana.W samo południe rozpoczęto rywalizację na strzelnicy, gdzie podczas strzelań do Tarczy Królewskiej wyłoniono tegorocznego króla, którym ponownie został Edward Laskowski, natomiast I Rycerzem został Jacek Gursz, a II Rycerzem Kazimierz Kobierski.

Następnie odbyło się strzelanie do kolejnych tarczy:
tarcza Burmistrza Chodzieży - na I m. uplasował się Marek Piotrowski, II m. zajął Kamil Kobierski, III m. zajął E. Laskowski;
tarcza Jenox-u - I m. J. Gursz, II m. Bogdan Dreger, III m. Ryszard Poznański;
tarcza Ekoflex-u - I m. B. Dreger, II m. E. Laskowski, III m. Kamil Kobierski;
tarcza Kamila i Krystiana - I m. J. Gursz, II m. E. Laskowski, III m. R. Poznański.

Ostatnia konkurencja to strzelanie do Kura i tutaj najwięcej szczęścia mieli: Edmund Kaczmarek, któremu ta sztuka się udała, a za nim uplasował się Piotr Nowacki, na trzecim miejscu znalazł się M. Piotrowski. Całość strzelań przeprowadził strzelmistrz Bractwa Krzysztof Senger.

Na zakończenie odbyła się dekoracja Króla Zielonoświątkowego, który do przyszłych strzelań w 2020 roku będzie nosił tradycyjny medalion wykonany na wzór przedwojennego. Pozostałym zwycięzcom w strzelaniach do poszczególnych tarczy wręczono pamiątkowe puchary i symboliczne nagrody. Wieczorem odbył się tradycyjny raut bracki.

Śmiało można powiedzieć, że kolejne strzelanie odbyło się w myśl zawołania brackiego: „Trwajmy dla ozdoby naszych miast i na chwałę wspaniałych polskich tradycji Bractw Strzeleckich”.

J. TarkowskiPowstała strona na Facebook'u

Facebook
Pragniemy zaprosić Państwa do odwiedzania naszej strony na Facebooku.
Będą tam dodawane najnowsze zdjęcia i relacje powiązaniem z Bractwem.


KLIKNIJ PRZECHODZĘ DO FACEBOOK'A

Strzelanie z okazji 20-lecia reaktywacji Bractwa Strzeleckiego oraz o tytuł Króla z okazji Zielonych Świąt, które odbyło się 10 czerwca 2018 r.

Strzelanie z okazji 20-lecia reaktywacji Bractwa Strzeleckiego oraz o tytuł Króla z okazji Zielonych Świąt, które odbyło się 10 czerwca 2018 r.Rano po śniadaniu wydanym przez ustępującego Króla Zielonoświątkowego członkowie Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży udali się na mszę do kościoła p.w. św. Floriana przy dźwiękach marsza granego przez Chodzieską Orkiestrę, która również uświetniła swą muzyką mszę oraz powrót na miejsce porannego spotkania. Potem odbyła się zbiórka na Strzelnicy w Studzieńcu gdzie powitano Braci Kurkowych i przybyłych Gości - Przedstawicieli miejscowych samorządów oraz delegacje z bratnich Bractw Kurkowych i z Zarządu Okręgu Poznańskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Najbardziej zasłużonym Braciom zostały wręczone medale i krzyże brackie, a wszyscy otrzymali jubileuszową odznakę 20-lecia Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży. Przy słonecznej pogodzie i w miłej atmosferze obchodów kolejnego odrodzenia chodzieskiego Bractwa odbyło się zielonoświątkowe strzelanie, gdzie królował Prezes Bractwa Edward Laskowski.

- Jerzy Tarkowski


KLIKNIJ TUTAJ BY ZOBACZYĆ GALERIĘ

Strzelanie Żniwne w chodzieskim Bractwie Strzeleckim

Strzelanie Żniwne w chodzieskim Bractwie StrzeleckimW minioną sobotę przy dobrej pogodzie na Strzelnicy w Studzieńcu odbyło się ostatnie w tym roku strzelanie zwane Żniwnym - zorganizowane przez Bractwo Strzeleckie w Chodzieży.
Królem został Edward Laskowski, I. Rycerzem Bogdan Dreger , a II. Rycerzem Jacek Gursz.

W strzelaniu do tarczy Europolmeble najlepszy był Ryszard Poznański, drugie miejsce zajął Kazimierz Kobierski, a trzecie Marek Piotrowski. Z kolei tarcz Jenox-u zdobył Edward Laskowski i kolejno za nim uplasowali się: Kazimierz Kobierski i Ryszard Poznański.

W strzelaniu do Kura najwięcej szczęścia miał Ryszard Poznański zdobywając to cenne trofeum, na drugim miejscu był Kazimierz Kobierski, a trzecie miejsce zajął Marek Piotrowski.

Tarczę Pań i młodzieży zdobyła Urszula Miś-Laskowska.
ZOBACZ ZDJĘCIA


Po zakończeniu strzelań odbyła się biesiada Bracka podczas, której w rozmowach często wracano do tegorocznych wydarzeń, m. innymi związanych z 25-leciem Partnerstwa Chodzież – Nottuln.

J. Tarkowski

Strzelanie o tytuł Króla 3-Majowego w Bractwie Chodzieskim

Strzelanie o tytuł Króla 3-Majowego w Bractwie ChodzieskimTegoroczne uroczyste strzelanie o tytuł Króla 3-Majowego w Bractwie Chodzieskim odbyło się w pierwszą sobotę maja na Strzelnicy w Studzieńcu. Otwarcia i powitania przybyłych dokonał nowo wybrany prezes Bractwa Strzeleckiego brat Edmund Laskowski, który jednocześnie podziękował bratu Hieronimowi Dregerowi inicjatorowi odrodzenia BS w 1998 roku i dotychczasowemu prezesowi– obecnie prezesowi honorowemu - za wszystko co uczynił dla kultywowania tradycji strzeleckich i naszej Małej Ojczyzny.

Strzelanie poprowadził brat Krzysztof Senger – strzelmistrz. Strzeleckie współzawodnictwo przyniosło następujące rezultaty: Królem 3-Majowym został brat Bolesław Łabój, I Rycerzem brat Piotr Nowacki, II Rycerzem brat Ryszard Poznański.
Tarcze sponsorów: w strzelaniu do Tarczy Starosty Chodzieskiego zwyciężył również brat B. Dreger, 2.m. zajął P. Nowacki, a 3.m. R. Poznański. Puchary w imieniu Starosty wręczył Wojciech Burzyński – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego. Do Tarczy Burmistrza Miasta Chodzieży zwyciężył brat Bogdan Dreger, 2.m. zajął brat E. Laskowski,
a 3.m. R. Poznański. Puchary wręczył Ryszard Poznański – radny Rady Miejskiej.
W strzelaniu do Kura najbardziej poszczęściło się bratu H. Dregerowi, drugi był brat Jerzy Tarkowski, a trzeci brat Kazimierz Kobierski.

Kolejne spotkanie Chodzieskiego Bractwa z okazji wyboru nowego Króla Zielonoświątkowego i 25-lecia współpracy Miasta Chodzież z Nottuln - już za nie cały miesiąc.

J. T.

Obchody Jubileuszu 25-lecia partnerstwa Chodzież – Nottuln i strzelanie o tytuł Króla Bractwa Strzeleckiego.

Obchody Jubileuszu 25-lecia partnerstwa Chodzież – Nottuln            i strzelanie o tytuł Króla Bractwa Strzeleckiego. Goście z Nottuln przyjechali w sobotę rano do Chodzieży czterema autobusami a spotkanie nastąpiło nieopodal CHDK-a w pobliżu krajowej 11, gdzie burmistrz Chodzieży Jacek Gursz powitał przybyłych. W imieniu delegacji z Nottuln głos zabrała Pani burmistrz Manuela Mahnke wyrażając radość z tego spotkania. 180-osobowa grupa z Niemiec stanowiła przekrój społeczny miasta Nottuln – od gimnazjalistów, poprzez dorosłych z różnych grup społecznych do członków Bractwa Strzeleckiego im. Św. Antoniego. Wśród witających byli również Członkowie Chodzieskiego Bractwa, którzy przez całe dwa dni towarzyszyli dwudziestoosobowej grupie Braci z Nottuln. Następnie Goście po zakwaterowaniu przybyli na otwarcie Chodzieskich Targów Gospodarczych. Tego samego dnia – po południu
- w Chodzieskim Domu Kultury - odbyła się Jubileuszowa Akademia gdzie świętowano 25-lat partnerstwa Chodzieży i Nottuln.

W niedzielę dnia następnego wszyscy Uczestnicy Jubileuszu spotkali w kościele p.w. św. Floriana, gdzie ks. Proboszcz Ireneusz Szypura z ks. Norbertem - Proboszczem z Nottuln - wspólnie odprawili Mszę św. podczas, której obaj wygłosili okolicznościowe homilie nawiązujące do 25-lecia wspólnego Partnerstwa. Przepiękną oprawę muzyczną mszy stanowił stuosobowy chór. Na zakończenie Proboszczowie przekazali od swych kościołów symboliczne dary liturgiczne jako pamiątki Jubileuszowej Mszy w chodzieskiej Kolegiacie.

Następnie z okazji Zielonych Świąt na strzelnicy w Studzieńcu odbyło się uroczyste strzelanie o tytuł Króla bractwa Strzeleckiego w Chodzieży, którym został Edward Laskowski, natomiast rola I Rycerza przypadła Zdzisławowi Woźniczka, a II Rycerza Antoniemu Wysockiemu. Goście z Nottuln strzelali do Tarczy Jubileuszowej z okazji 25. rocznicy partnerstwa Chodzież – Nottuln i w tym współzawodnictwie strzeleckim najlepsza była Renate Mannwald, 2. m. zajął Heinz-Otto Mannwald, 3.m. Marie-Therese Eschhaus.

W strzelaniu do Kura pierwsze miejsce zdobył Ryszard Poznański, druga była Gabi Hunteler, a trzeci Michael Sendes – brat Ryszard przekazał zdobytego kura Gabi Hunteler z Nottuln na pamiątkę. Chodziescy Bracia przekazali Braciom z Nottuln pamiątkową armatkę z jubileuszową tabliczką 25-lecia Partnerstwa, w rewanżu otrzymali paterę z logo Bractwa Strzeleckiego w Nottuln oraz statuetkę św. Antoniego, który jest ich Patronem. Wieczorem odbył się raut Bracki, w którym uczestniczyli Goście z Nottuln i członkowie chodzieskiego Bractwa Strzeleckiego.


W poniedziałek rano po 48 godzinach pobytu na gościnnej chodzieskiej ziemi przybysze z Nottuln pełni miłych wrażeń ruszyli w drogę do domu.

Jerzy Tarkowski.
90,949 unikalne wizyty